A A A

13. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

 

Akcja św. Krzysztof 2012

„Niesiemy Chrystusa na drogach świata”

 

Przed nami 13. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa obchodzony

w dniach 22 – 29 lipca 2012 z inicjatywy MIVA Polska, która działa przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i niesie pomoc polskim misjonarzom w zdobywaniu środków transportu.

Za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców i podróżujących oraz bł. Jana Pawła II – Pielgrzyma świata i Misjonarza wszystkich ludów i narodów, modlimy się o bezpieczne podróże i opiekę Bożą dla wszystkich kierujących pojazdami i poruszających się po naszych drogach.

Kierujemy do wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

Zwracamy się z serdeczną prośbą i zachętą – jak w latach poprzednich – do udziału w Akcji św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu. Niech to będzie praktyczny i wymierny wyraz wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże, a także oznaka naszej solidarności z misjonarzami głoszącymi Ewangelię na krańcach świata.

 

W imieniu polskich misjonarzy składam Bóg Zapłać za przekazywaną do MIVA Polska pomoc i ofiary z okazji parafialnego poświęcenia pojazdów przeznaczone na środki transportu dla polskich misjonarzy. Św. Krzysztofie, módl się za nami.

Boże, prowadź!

 

Ks. Jerzy Kraśnicki

Dyrektor MIVA Polska wieloletni misjonarz w RPA