A A A

APEL KRAJOWEGO DUSZPASTERZA KIEROWCÓW

 

Sługa Boży Jan Paweł II w listopadzie1998 r. z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach wypadków Drogowych powiedział:

Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia - kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach.

 

W największym stopniu o bezpieczeństwie na drodze decyduje zawsze CZŁOWIEK, ale też Osoba - ISTOTA LUDZKA zawsze liczy się najbardziej, dlatego:

 

Zwracam się z apelem do tych, co biorą udział w akcjach ratowniczych w wypadkach - gdziekolwiek one są, aby w razie zagrożenia życia kogokolwiek z uczestników wypadku - wezwali kapłana do udzielenia sakramentalnej posługi oraz uszanowali wolę tej osoby, jeżeli posiada podpisany akt - decyzję o przekazaniu narządów do celów przeszczepu.

ks. dr Marian Midura

 

ZGODA

Możliwość otwarta przez postęp biomedyczny, by przedłużyć poza śmierć powołanie do miłości, powinna poprowadzić osobę do ofiarowania za życia części własnego ciała, ofiarowania, które stanie się rzeczywiste po śmierci, jest to akt wielkiej miłości, która daje życie za innych.
(Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 1995 r.)

Moją wolą jest, by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.

CZYTELNY PODPIS ..........................

PESEL ....................................