A A A

III Ogólnopolski Dzień Modlitw za Kierowców

Krajowy Duszpasterz Kierowców i Rzecznik Prasowy Konferencji Episkopatu zachęcają do owocnego przeżycia Dnia Modlitw za Kierowców!

 

- Otoczmy zdecydowanie większą troską życie na naszych drogach! Nadmierna prędkość jest u nas głównym problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego – apeluje  ks. Marian Midura krajowy duszpasterz kierowców. 26 kwietnia przypada III Ogólnopolski Dzień Modlitw za Kierowców.

Trzecia Niedziela Wielkanocna to zatwierdzony w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Od czterech lat organizuje go, przed długim weekendem, krajowy duszpasterz kierowców ks. Marian Midura we współpracy z Komendą Główną Policji i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Ks. Midura zachęca do większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach, odnoszenia się do innych użytkowników dróg, przestrzegania przepisów drogowych, do bycia prawdziwym chrześcijaninem – jako kierowca, pieszy czy rowerzysta. „Musi być to osobiste postanowienie każdego z nas. Nie możemy tylko, jak to często bywa, wskazywać na innych, że łamią przepisy ruchu, że brawurowo poruszają się pojazdami, ale trzeba nam osobistej refleksji i nawrócenia, aby z naszej strony nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa i życia innych” – podkreśla krajowy duszpasterz kierowców.

Tegoroczny plakat na dzień modlitw za kierowców przestrzega przed nadmierną prędkością. Jest to, jak zaznacza ks. Midura, główny problem na polskich drogach. W ciągu ostatnich 15 lat zdarzyło się na nich ponad 820 tysięcy wypadków, w których zginęło blisko 100 tysięcy osób, a ponad milion zostało rannych. Badania europejskie wykazują zaś, że prawie 25% wypadków jest skutkiem błędnej oceny prędkości przez kierowcę.

Krajowy duszpasterz kierowców zachęca nauczycieli i katechetów, by ucząc Bożych Przykazań łączyli je z dekalogiem kierowcy, jaki od lat propaguje MIVA Polska – organizacja zbierająca fundusze na pojazdy dla misjonarzy. Ks. Midura podkreśla, że w naszym kraju jest już wiele pozytywnych przykładów i akcji  promujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Informacje o nich można znaleźć między innymi na nowej stronie internetowej duszpasterstwa kierowców (www.duszpasterstwokierowcow.pl).

Jedna z akcji to przewidziany na lata 2007-2015 rządowy program "Razem bezpieczniej", który powstał z inicjatywy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma on ograniczyć zjawiska i zachowania, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, m.in. niebezpieczne zachowania na drogach. 

Nowością są  Powiatowe Centra Edukacji Komunikacyjnej. Pierwsze z nich powstały w woj. warmińsko-mazurskim. Ich celem jest koordynowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z tym przygotowują m.in. materiały edukacyjne, prowadzą szkolenia, organizują i przeprowadzają turnieje ruchu drogowego.

„Zły stan bezpieczeństwa na polskich drogach nie jest fatum. Można go zdecydowanie poprawić pod warunkiem, że pojęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie będziemy ograniczać do stanu dróg i zdobyczy technologicznych zastosowanych w samochodach” – apeluje KRBRD. Ks. Midura zachęca: „Niech modlitwa św. Krzysztofa, jego obrazek, breloczek, zobowiązują nas zawsze do czynów miłości – bo ona musi kierować naszym chrześcijańskim życiem, naszym poruszaniem się po drogach!”.
Duszp./ jl © Biuro Prasowe KEP

 

Kto zna Chrystusa, ten zachowuje ostrożność na drodze. Nie myśli jedynie o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi osoby, które towarzyszą mu na drodze, każda ze swym własnym życiem, z pragnieniem dotarcia do celu, i z własnymi problemami. Widzi w nich braci i siostry, dzieci Boże, oto postawa, która wyróżnia chrześcijańskiego kierowcę.
[Papieska Rada Duszpasterstwa Podróżujących i Migrantów]Rocznie straty Polski z tytułu wypadków drogowych wynoszą ok. 2 % produktu krajowego brutto (PKB)! Wśród krajów europejskich Polska zajmuje pod tym względem jedno z ostatnich miejsc, legitymując się również najniższym poziomem bezpieczeństwa na drogach (dane z KG Policji, KRBRD, Instytutu Transportu Samochodowego).

Według  policyjnych statystyk w miastach i małych miejscowościach, ponad 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość – mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/godz. średnia prędkość pojazdów przejeżdżających przez niewielkie miejscowości to 76 km/godz. Stanowi to śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu. Piesi stanowią 34% zabitych w wypadkach, co wciąż stanowi największy odsetek spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wedle badań spadek średniej prędkości o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10%, a wypadków śmiertelnych aż o 20 %.

Krajowy duszpasterz kierowców i KRBRD podkreślają:

 • nadmierna prędkość zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,
 • nadmierna prędkość powoduje, że skutki wypadku są bardzo poważne,
 • obniżenie prędkości jazdy zawsze prowadzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • nadmierna prędkość nie jest kwestią przypadku, lecz świadomym zachowaniem kierowcy,
 • z powodu obniżenia prędkości jazdy kierujący pojazdem nie ponosi kosztów.

 

 

Dekalog kierowcy:

 1. Nie będziesz egoistą na drodze!
 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi!
 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować!
 4. Szanuj pieszych!
 5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy!
 6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny!
 7. Nie bądź brawurowy w prędkości!
 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo!
 9. Pomagaj potrzebującym na drodze!
 10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji!

 

***

Akcje prowadzone przez MIVA Polska (www.miva.pl):

- Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę – 9.05.2009 r.
- Tydzień św. Krzysztofa – apel do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu. Tydzień rozpoczyna się 25 VII - dniem św. Krzysztofa, patrona kierowców
– Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
- Przyznanie statuetki NIOSĄCY CHRYSTUSA. Wyróżnienie przyznawane jest przez MIVA Polska osobom działającym na rzecz misji.
- Kurs dla Kierowców Biskupów.

 

Radio Lublin na Niedzielę dla Kierowców

Ks. Marian Midura,  - o III Ogólnopolskim Dniu Modlitw za Kierowców

Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska

Nadkom. Rafał Kozłowski, p.o. dyrektora KG Policji w Biurze Ruchu Drogowego

Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA

Krzysztof Piskorz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie