A A A

Intencje modlitw za kierowców na rok 2013

 

KIERUJ SIĘ WIARĄ NA DRODZE

Módl się razem z MIVA Polska

i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców


Bądź bezpieczny na drodze 2013


Zapraszamy do wspólnej modlitwy w duchu przeżywanego Roku Wiary w intencjach dotyczących bezpieczeństwa na polskich drogach. Troska o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg to troska o życie, które tak często jest zagrożone przez wypadki i tragedie na drogach. Dlatego, jako ludzie wierzący, szczerze i z ufnością składamy wszystkie te sprawy w ręce dobrego i miłosiernego Boga.

 


Styczeń
Aby podjęte inicjatywy i działania w sferze bezpieczeństwa na drogach w naszej Ojczyźnie służyły jak najlepiej dobru wszystkich kierowców i użytkowników dróg


Luty
Aby wiara w Chrystusa mobilizowała kierowców i użytkowników dróg do większego wysiłku na rzecz poprawy bezpieczeństwa i tworzenia atmosfery życzliwości na drogach


Marzec
Aby wszyscy czuwający nad bezpieczeństwem na drogach, a szczególnie policjanci, strażacy, medyczne służby ratunkowe, z oddaniem pełnili swoją służbę i byli otaczani szacunkiem i życzliwością


Kwiecień
Aby motocykliści roztropnie używali swoich pojazdów i dawali dobre świadectwo chrześcijańskiej wiary i przynależności do Chrystusa


Maj
Aby wiara przypominała wszystkim podróżującym po drogach, że są pielgrzymami i pomagała wszystko oddawać w ręce Boga


Czerwiec
Aby kierowcy i posiadacze pojazdów przygotowując się do wakacyjnych i urlopowych wyjazdów zawsze pamiętali o modlitwie przed i po podróży, czyniąc wszystko dla chwały Bożej


Lipiec
Aby wiara pobudzała wierzących do większej wdzięczności Bogu za szczęśliwie przebyte podróże i opiekę Opatrzności w każdej chwili życia, a pomoc okazywana misjonarzom w czasie Akcji św. Krzysztof jak najskuteczniej mogła służyć polskim misjonarzom


Sierpień
Aby kierowcy i użytkownicy dróg w duchu wiary przyjmowali zawsze postawę trzeźwości i abstynencję od alkoholu i narkotyków dla kierujących pojazdami i nigdy nie podejmowali ryzyka zagrożenia dla życia swojego i innych


Wrzesień
Aby dzieci i młodzież chrześcijańska w każdej chwili życia potrafiła uczyć się właściwych postaw zachowania i zasad poruszania się po drogach


Październik
Aby misjonarze i misjonarki, podróżujący po trudnych i niebezpiecznych drogach i szlakach w krajach misyjnych, doświadczali stale opieki Bożej Opatrzności w swoich podróżach


Listopad
Aby wszyscy, którzy cierpią z powodu wypadków na drogach, dzięki wierze potrafili pokonywać trudności i znosić cierpienia, a zmarli w tragediach drogowych otrzymali radość wiecznego zbawienia


Grudzień
Aby czas radosnego adwentowego oczekiwania i świętowania Bożego Narodzenia był dla kierowców, pieszych i wszystkich podróżujących okazją do spojrzenia na innych jako swoich bliźnich i służenia im pomocą


Włącz się w naszą modlitewną akcję i przynajmniej raz w miesiącu ofiaruj w wymienionej intencji: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu.... i Pod Twoją obronę.

Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Boże prowadź!