A A A

KIERUJMY SIĘ MIŁOŚCIĄ NA DRODZE


Apel Krajowego Duszpasterza Kierowców


W tym roku do domu Ojca w niebie powrócił Jan Paweł II, wielki misjonarz, który tak wiele podróżował, niosąc wszystkim pokój i miłość. Nasz wielki Rodak nie bez powodu zwany był Papieżem Pielgrzymem. W czasie swego pontyfikatu przebył ponad 1,6 miliona kilometrów; to tak jakby 40 razy okrążył świat.


Napisał w swoim Testamencie, w którym wyznacza nam zadania na przyszłość: „Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne (...). A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w którym żyjemy...”. Aby ta przyszłość okazała się dla nas lepsza, powinniśmy w życiu kierować się miłością. Wskazanie to dotyczy również naszego postępowania w ruchu drogowym.


W wypadkach na polskich szosach i ulicach ponosimy dzień w dzień ogromne straty moralne i materialne, wielu bliźnich doznaje cierpień.


Dane statystyczne są zatrważające: co roku blisko sześć tysięcy zabitych i dziesięciokrotnie więcej rannych – tyle mamy ofiar nieszczęśliwych zdarzeń na drogach. Te liczby powinny skłonić każdego z nas do przeprowadzenia osobistego rachunku sumienia, w którym ocenimy na ile jesteśmy odpowiedzialni za zagrożenia występujące w ruchu drogowym, czy dostatecznie dbamy o życie własne i innych uczestników tego ruchu.


Przykazanie „nie zabijaj” odnosi się też do kierowców. Jednoznaczny wyraz dał temu już papież Jan XXIII w słowach: „Każdy, kto nie stosuje się do przepisów drogowych, gwałci Prawo Boskie, które zakazuje samobójstw i zabijania”.


Apeluję zatem do wszystkich kierowców – o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym!


Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi ... – także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby z naukami Chrystusa były zgodne nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż okaże się bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich.


Kierujmy się miłością na drogach! Aby także na nich uwidoczniło się, że w naszych sercach panuje Chrystus. W ten sposób najlepiej uczcimy pamięć naszego ukochanego Jana Pawła II, który tak jak kiedyś i dzisiaj uczy nas miłości bliźniego.

 


Ks. Marian Midura
Krajowy Duszpasterz Kierowców