A A A

Międzynarodowa Konferencja

„Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”
21-22 listopada 2010 r.

pod patronatem
Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny

Komitet Honorowy:
Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski
Minister Infrastruktury – Cezary Grabarczyk
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzy Miller
Minister Zdrowia – Ewa Kopacz
Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbara Kudrycka
Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – Arcybiskup Józef Michalik

Organizatorzy Konferencji:

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Ministerstwo Infrastruktury,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Ministerstwo Zdrowia,

Instytut Transportu Samochodowego,

„Alter Ego” – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych,

„Przejście” – Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych.

Komitet Organizacyjny:
Piotr Kluz– Wiceminister Sprawiedliwości – przewodniczący
Adam Rapacki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji –wiceprzewodniczący
Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – wiceprzewodniczący
Janusz Popiel – Prezes „Alter Ego” – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych - wiceprzewodniczący
Andrzej Wojciechowski – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego – wiceprzewodniczący/sekretarz
Barbara Bańczak Mysiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych,
Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia
Jacek Zalewski – Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Katarzyna Turska – Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady BRD
Agata Wróblewska – Krajowe Centrum BRD
Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego/Politechnika Gdańska
ks. Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców
ks. Zbigniew Szostak – Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny
Mirosław Banach – Wicestarosta Tarnowski
Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA

Partnerzy Konferencji / Przedstawiciele międzynarodowych organizacji:
• WHO – dr Paulina Miśkiewicz, Dyrektor biura WHO w Polsce
• Bank Światowy – Radosław Czapski
• GRSP – Kathleen Elsig, Regional Manager Europe and Central Asia
• TISPOL – Roar S. Larsen (Norwegia)
• European Commission, Directorate General Energy & Transport – Isabelle Kardacz, Head of the Road Safety Unit
• Przedstawiciele wybranych krajów – członków Unii Europejskiej (Słowacja – prof. Stefan Liscak, Łotwa – Aldis Lama oraz Litwa)

Przesłanie organizatorów konferencji:
„Dajmy sobie szansę na bezpieczne życie”

Cele konferencji:
1. Uczczenie Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
2. Przekazanie społeczeństwu informacji o społeczno-ekonomicznych kosztach zdarzeń na drogach.
3. Podkreślenie roli wszystkich użytkowników dróg w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Uzyskanie społecznego poparcia dla programu „Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”.
5. Przedstawienie, przez podmioty uczestniczące w konferencji, programów służących realizacji ogólnopolskiej kampanii „Ofiary Wypadków Drogowych -Nasza Wspólna Odpowiedzialność”.
6. Przygotowanie, na okres polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, propozycji założeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz UE.
7. Przedstawienie idei Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy oraz Pomnika Pamięci o Ofiarach Wypadków Komunikacyjnych, i uzyskanie szerokiego poparcia dla ich realizacji.
8. Stworzenie silnego lobby na rzecz realizacji programu „do 2020 roku o 50% mniej zabitych na polskich drogach”.
9. Przygotowanie przez uczestników konferencji przesłania do Prezydenta, Sejmu i Senatu, w sprawie podjęcia niezbędnych działań zmierzających do jak najszybszego ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych.

PROGRAM KONFERENCJI

21.11.2010 r. – Niedziela

Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie

11.30-11.50 Wypominki – wspomnienie tych, którzy zginęli w wypadkach i katastrofach komunikacyjnych – czyta Anna Wendołowska oraz ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców

11.50-13.00 Uroczysta  Msza święta w intencji ofiar wypadków komunikacyjnych i ich bliskich, oraz realizacji programu zmniejszającego rozmiar tragedii na naszych drogach.

13.00-13.30 Modlitwa ekumeniczna przy powstającym Pomniku Pamięci o Ofiarach Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych. Zapalenie świateł i posadzenie drzew pamięci o ofiarach:
• Wypadków drogowych w 2009 r. 4572 zabitych
• Katastrofy Ił-a 62 M „Mikołaj Kopernik” 14.03.1980 r. 87 zabitych
• Katastrofy Ił-a 62 „Tadeusz Kościuszko” 09.05.1987 r. 183 zabitych
• Katastrofy śmigłowca Mi 8 T 10.01.1991 r. 10 zabitych
• Katastrofy promu Heweliusz 14.01.1993 r. 55 ofiar
• Katastrofy CASY C 295 M koło Mirosławca 24.01.2008 r. 20 ofiar
• Katastrofy rządowego TU-154 M 10.04.2010 r. 96 ofiar
• Innych ofiar wypadków w transporcie
13.30-14.50 Konferencja w hotelu Zabawa (prowadzący ks. Zbigniew Szostak)

• Światowy dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych – przedstawiciel WHO,
• Polski wkład w obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych – Piotr Kluz, Wiceminister Sprawiedliwości,
• Wystąpienia zaproszonych gości: Prokuratora Generalnego RP pana Andrzeja Seremeta, Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca,
• „Duszpasterstwo drogi”. Kościelne formy wspierania i upamiętniania ofiar wypadków komunikacyjnych – ks. Janusz Królikowski,
• Sytuacja prawna osób poszkodowanych w wpadkach komunikacyjnych – Beata Karwacka – prezes Polskiej Izby Odszkodowań
• Idea Budowy Ośrodka Pomocy w Wychodzeniu z Traumy – Ks. Zbigniew Szostak,
• Prezentacja projektu Ośrodka i Pomnika,
• Ośrodek Pomocy w Zabawie – program pilotażowy dla innych województw – Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski,
• Rola samorządu w opiece nad ofiarami wypadków komunikacyjnych – Mirosław Banach, Wicestarosta Tarnowski.

22.11.2010 r. – Poniedziałek

Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa (Sala Kolumnowa)

10.00- 11.00 Rejestracja uczestników

11.00-12.00 Powitanie gości oraz wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego

12.00-12.15 Wystąpienie wprowadzające:
Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości
Ogólnopolska kampania społeczna „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność” szansą na poprawę jakości życia.

12.15-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.00 Pierwsza sesja referatowa – Prowadzący prof. Ryszard Krystek

Wypadki drogowe i ich skutki, a jakość życia społeczeństwa – Piotr Kluz, Wiceminister Sprawiedliwości

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: infrastruktura i legislacja – Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej – Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA

Ostatnia dekada na naszych drogach – Jacek Zalewski, Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru, MSWiA

Referaty zaproszonych gości (kraje UE, które najbardziej ograniczyły liczbę ofiar: Norwegia, Litwa, Łotwa, Słowacja)

Osądzenia przestępstw drogowych – Janusz Popiel, Prezes „Alter Ego” –
Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych

14.00-14.10 Przerwa kawowa

14.10-15.10 Druga sesja referatowa – Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski

Wybrane polskie programy prewencyjne – Gambit/Zeus/EURORAP – Ryszard Krystek, Instytut Transportu Samochodowego/Politechnika Gdańska

Rola duszpasterzy w łagodzeniu traumy związanej z wypadkami transportowymi – ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców

Działania prewencyjne w praktyce: edukacja i promocja – Katarzyna Turska, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Poprawa stanu bezpieczeństwa w komunikacji z punktu widzenia ubezpieczycieli – Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA

„Drogi zaufania” – Jacek Gacparski, Dyrektor Biura, Departament Zarządzania Ruchem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Psychologiczny wymiar jakości życia przed i po wypadku drogowym - Dorota Bąk-Gajda, Instytut Transportu Samochodowego

15.10-16.00 Dyskusja

16.00-16.20 Podsumowanie – przedstawienie najbliższych działań w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność” – Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości

16.20-16.40 Poczęstunek dla uczestników konferencji