A A A

Modlitwa Powszechna

 

Przez Jezusa Chrystusa, Arcykapłana, który posila nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią, módlmy się do Boga:

1. Módlmy się za Papieża i całe duchowieństwo, aby byli gorliwymi głosicielami Ewangelii.

2. Módlmy się, aby wszyscy kierowcy rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi.

3. Módlmy się za tych, co przeżyli ciężkie wypadki, aby z ufnością wchodzili w nowe życie.

4. Módlmy się, wszystkie służby na naszych drogach – Drogowców, Strażaków, Policjantów, Służbę Zdrowia, aby śpiesząc bliźnim z ofiarną pomocą znajdowali wsparcie od ludzi i Bóg im błogosławił.

5. Módlmy się, aby Dobry Bóg zachował wszystkich kierowców od grzechu nietrzeźwości, który prowadzi do nieszczęść i śmierci na drogach.

6. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli na drogach, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie.

7. Módlmy się za wstawiennictwem św. Krzysztofa i Maryi naszej Matki, aby nasze drogi były bezpieczne a ich użytkownicy okazywali sobie życzliwość i pomoc.


Boże, który Najświętszym Ciałem i Krwią Chrystusa karmisz swój lud wybrany, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby nieustannie umacniany tak wielkim darem, stale się odradzał i prowadził wszystkie Twoje dzieci do wiecznej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa za kierowców przed Błogosławieństwem:
Panie nasz Boże, prosimy o pomoc i opiekę, abyśmy dobrze i rozsądnie posługiwali się naszymi pojazdami. Ojcze błogosław naszym podróżom, spraw abyśmy jeździli bezpiecznie i szczęśliwie docierali do celu.
Św. Krzysztofie módl się za nami.

Boże prowadź!

Amen.