A A A

Odblaskowo z Janem Pawłem II w Rozogach k. Szczytna

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach nasi Celnicy wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie przeprowadzili akcję mającą na celu promowanie noszenia odblasków przez dzieci i młodzież w terenach wiejskich i w małych miejscowościach, gdzie brak chodników przy drogach oraz jest duże zagrożenie najechania przez pojazdy osób poruszających się po poboczach dróg.

W spotkaniu wzięła także udział młodzież z tamtejszego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego i Liceum Ogólnokształcącego. Na dużej Sali gimnastycznej zgromadziło się kilkaset osób. Na wstępie wszyscy oglądnęli bardzo ciekawie zrobiony film o bezpieczeństwie dzieci na drodze i wielkiej przydatności noszenia odblasków. Film został zrobiony i udostępniony dla Krajowego Duszpasterstwa Kierowców przez Firmę Sakowska z Warszawy.

Następnie kapelan Służby Celnej i zarazem Krajowy Duszpasterz Kierowców wyjaśnił jak wielka pomoc w poprawie bezpieczeństwa na drogach dają noszone odblaski. Jest to pomoc i ochrona dla pieszych, rowerzystów ale też wielkie wsparcie dla kierowców, którzy po zmroku nie są w stanie zobaczyć i w porę wyhamować kiedy w ostatniej chwili ujrzą poruszającego się pieszego na drodze! Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie pan nadinspektor Józef Gdański apelował do zebranych o dbanie o większe bezpieczeństwo przy poruszaniu się po drogach szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym kiedy widoczność jest bardzo ograniczona.

Pan Generał opowiedział też o innym zagrożeniu jakie niesie wyłudzanie pieniędzy na tzw. wnuczka i prosił, aby uwrażliwiać na to szczególnie osoby starsze - dziadków. Następnie razem ze sponsorem odblasków panem Komisarzem Sławomirem Koniuszym - szefem wojewódzkiego zarządu NSZZ Policjantów - udekorował po kilkanaście osób z każdej szkoły - dużymi odblaskowymi znaczkami z wizerunkiem Jana Pawła II. Udekorowano też dyrekcję i pana Wójta gminy Rozogi - Józefa Zaperta.

Celnicy z olsztyńskiej Izby Celnej z Grupy Mobilnej omówili Szczególne podziękowanie otrzymał Dziekan z Rozóg ks. Prałat Józef Midura, który cale spotkanie zorganizował.