A A A

Odszedł Biskup Polowy WPŻycie choć piękne tak kruche jest
Wystarczy jedna chwila by zgasić je
Życie choć piękne tak kruche jest
Zrozumiał ten kto otarł się o śmierć…

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu – wśród nich nasz Duszpasterz Bp Tadeusz Płoski – delegat Konferencji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Celnej.

...przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las...
Zbigniew Herbert „Guziki”

śp. TADEUSZ PŁOSKI (gen. dyw. prof. dr hab.) - urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim - syn Henryka i Kazimiery.

W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne.

6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Obłąka, biskupa warmińskiego.

Przez okres jednego roku pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej.

W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku - szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

W latach 1996 - 2004 był opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego.

Od 1998 roku jest wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok - generał brygady; 2006 rok – generał dywizji.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego.

30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.


Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa Tadeusza Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i delegatem ds. Duszpasterstwa Służby Celnej.

29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.

Takie słowa Biskup Tadeusz miał wypowiedzieć nad katyńskimi mogiłami. Takie są słowa homilii, która nie została wygłoszona: „Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to musimy być bardziej ludźmi Bożej Księgi Życia. Dzięki Biblii poznajemy bowiem Boże odwieczne zamysły, Boże sposoby działania, Boże zasady i prawa, Boże wartości.

Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga to musimy być wrażliwi bardziej na wewnętrzny głos Ducha Świętego, wpływającego na nasze motywacje. Tu właściwym środkiem jest modlitwa. Słuchać Boga „bardziej”, oznacza słuchać Go bardziej niż własnego zdrowego rozsądku, bardziej niż tego, czego się nam bardzo chce, albo bardzo nie chce. Jeśli Boga mamy słuchać „bardziej”, to Bóg ma być autorytetem w sprawach życia rodzinnego, małżeńskiego, wychowania, życia codziennego. Bóg ma być autorytetem w kwestii polityki, kultury, historii, sztuki, prawa, filozofii. Bóg ma być autorytetem w sprawach medycyny i opieki społecznej, przedsiębiorczości, sukcesu. Bóg ma być autorytetem w kwestiach wiary, Kościoła, religii…”

„Każda śmierć ludzka to katecheza: czegoś nas uczy, coś nam uświadamia, coś w nas budzi. W obliczu śmierci przyglądamy się tak nagle przerwanym życiom – odwracamy jej karty. Dostrzegamy na nich zapis Bożych zamysłów, Boży plan zadany człowiekowi do wykonania”. – powiedział śp. Biskup Tadeusz na pogrzebie 20 lotników – ofiar katastrofy samolotowej CASA. Ta uroczystość odbyła się 18 lutego 2008 roku.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.