A A A

Odszedł wielki Przyjaciel Misjonarzy i MIVA Polska

 

Drodzy Przyjaciele Misji i Misjonarzy: Odszedł do Domu Ojca wielki Przyjaciel Misjonarzy i MIVA Polska

 

śp. Ks. Kanonik Kazimierz Święch odszedł do Pana w dn. 27 października 2014 r. w 85 roku życia i 61 roku Kapłaństwa. Był wielkim Przyjacielem i Dobrodziejem Misjonarzy, MIVA Polska i Krajowego Duszpasterstwa Kierowców!

 

W 1994 roku przy parafii Św. Anny w Wadowicach Górnych powstał Fundusz Misyjny, który przy wsparciu ks. Kanonika i Dziekana Kazimierza działał przez wiele lat. W roku 2000 jako żywą pamiątkę wielkiego Jubileuszu Narodzenia Chrystusa - założono organizację pomocy Misjonarzom w zakupie środków transportu - MIVA Polska i to właśnie w kościele pw. św. Anny w Wadowicach Górnych i pod przewodnictwem ks. Dziekana Kazimierza zorganizowano wielki Festyn dla kierowców, który poprzedziła uroczysta Msza święta za Misje w parafialnym kościele.

 

Na tym festynie po raz pierwszy przeprowadzono akcję Św. Krzysztof - 1 grosz za 1 km - jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry!

 

Drogi Księże Kazimierzu - z całego serca DZIĘKUJEMY i WSPIERAMY MODLITWĄ - niech Chrystus, Pierwszy i Największy Misjonarz przyjmie Cię do Swojej Chwały!

 

ks. Marian Midura - pochodzący z parafii Wadowice Górne, Misjonarz i założyciel MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki - misjonarz z Afryki i obecny dyrektor MIVA Polska

 

Więcej informacji na:

http://www.krawiec-adam.pl/portal/tx/ksiadz_kazimierz_wspomnienie/index.html

 

Ostatnia droga Księdza Kazimierza Święcha - Wadowice Górne, 30.11.2014 na:

http://www.krawiec-adam.pl/portal/tx/pogrzeb_ksiedza_kazimierza_swiecha/index.html