A A A

Podziękowanie

DUSZPASTERSTWO KIEROWCÓW i SŁUŻBY CELNEJ
dziękuje za pomoc i udział

w IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kierowców
na Jasną Górę!


Na Jasnej Górze podziękowaliśmy Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry i prosiliśmy o dalszą opiekę w podróżach. Misjonarze polscy wdzięczni za okazywaną im pomoc w zakupie środków transportu modli się o bezpieczne podróże dla wszystkich dobrodziejów.
Pielgrzymce przewodził Misyjny Biskup z Argentyny: Bp Adolfo Uriona – Ordynariusz diecezji Anatuya w Argentynie.
Hasłem pielgrzymki były słowa: „Kierowcy i piesi świadkami miłości na każdej drodze”.
W pielgrzymce wzięło udział kilka tysięcy osób z całego kraju i misjonarze z Argentyny, Kamerunu i RPA również Celnicy z Olsztyna i Katowic (grupa mobilna z Częstochowy) oraz instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, kierowcy - przyjaciele MIVA Polska i zaproszeni goście.
Duszpasterstwo Kierowców z Diecezji Legnickiej pod przewodnictwem ks. Grzegorza Ropiaka zorganizowało swoją diecezjalną grupę pielgrzymkową i aktywnie uczestniczyli w Jasnogórskim pielgrzymowaniu!

W piątek 7 maja o godz. 21.00 w apelu Jasnogórskim skierowane zostały słowa modlitwy, podziękowania za opiekę nad naszymi podróżami oraz apel do kierowców, motocyklistów, pieszych i rowerzystów o roztropne poruszanie się po drogach!
W sobotę rano w sali Ojca Kordeckiego odbyło się spotkanie kierowców, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy z duszpasterzami – potem we Mszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w uroczystej Mszy świętej zawierzono wszystkich polskich kierowców Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej i św. Krzysztofa. Potem w uroczystym przejeździe poświęcono pojazdy na dziedzińcu klasztoru oraz na parkingach wokół Jasnej Góry!
Drodze Krzyżowej na wałach Jasnogórskich przewodziła niosąc Krzyż i świece umundurowana asysta ze Służby Celnej!
Wszystkich polecaliśmy Bożej Opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej prosząc dla wszystkich o szczęśliwe i bezpieczne podróże zarówno w ramach obowiązków służbowych jak i w życiu codziennym!

Ks. Marian Midura
Krajowy Duszpasterz Kierowców
Kapelan Służby Celnej

Ks. Grzegorz Ropiak
Diecezjalny Duszpasterz Kierowców - Legnica