A A A

Prowadzę - jestem trzeźwy

Celnicy w trosce o bezpieczeństwo i trzeźwość na drodze.


Jak zwykle przed Dniem Wszystkich Świętych znacznie nasila się ruch pojazdów. Dlatego służby mundurowe i inne instytucje podejmują w tych dniach działania mające na celu troskę o bezpieczeństwo i ochronę życia ludzkiego. Ponieważ Służba Celna bierze czynny udział w kontrolach drogowych, w tych dniach również chcemy aktywnie włączyć się w akcję promocji bezpieczeństwa.

 

Działania przeprowadzone w dniu 30 października 2009 r. podjęte przez celników z wrocławskiej grupy mobilnej tutejszej Izby Celnej były ukierunkowane na kontrolę środków przewozowych. Podjęcie w/w kontroli przed dniem "Wszystkich Świętych" związane było z możliwością nasilenia się w tych dniach przemytu wyrobów tytoniowych, alkoholu oraz środków odurzających. Osoby zajmujące się przemytem wykorzystują  zwiększenie ruchu na drogach, by „w tym tłumie” podjąć próbę przewozu nielegalnego towaru. Przykładem może być zatrzymanie w tym dniu obywateli Mongolii, którzy przewozili nielegalnie wprowadzone na teren Unii Europejskiej 365 sztuk  woreczków ze  środki medycyny naturalnej oraz igły do akupunktury bez odpowiednich certyfikatów dopuszczających je do obrotu. Zatrzymany został również do kontroli kierowca, który poruszał się samochodem ciężarowym z nieważnym od dwóch lat dowodem rejestracyjnym.

 

Ponadto analiza podejmowanych tego typu działań kontrolnych przez funkcjonariuszy grup mobilnych wskazuje również na częste przypadki ujawnień w latach ubiegłych kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym. Pijani kierowcy wiozą śmierć. Dlatego wspólnie z funkcjonariuszami kapelan z Izby Celnej we Wrocławiu ksiądz Piotr Jakubuś podjął decyzję, by włączyć się wraz z funkcjonariuszami w kampanię społeczną "PROWADZĘ - JESTEM TRZEŹWY", która promuje trzeźwość za kierownicą. Każdy skontrolowany przez celników kierowca otrzymał promocyjną naklejkę kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy” oraz obrazek św. Krzysztofa – patrona kierowców, wraz z prośbą o bezwzględną troskę o trzeźwość za kierownicą i poszanowanie życia ludzkiego.

 

Akcja ta miała na celu pokazanie, że Służba Celna wpisuje się w ogólnopolską kampanię troski o bezpieczeństwo na naszych drogach, a obecność Kapelana dodatkowo powinna skłaniać kierowców do refleksji i uwrażliwienia sumienia, by być odpowiedzialnym na drodze za bezpieczeństwo i życie ludzkie i nie przyczyniać się do nieszczęścia, gdy alkohol będzie mocniejszy od zdrowego rozsądku. Włączenie się kapelana w kampanię trzeźwości na drogach wynika również z tegorocznego hasła duszpasterskiego zatwierdzonego przez Episkopat Polski: „Otoczmy troską życie”

 


Aleksandra Pokora
Rzecznik Prasowy
Izby Celnej we Wrocławiu