A A A

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków DrogowychŚwiatowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Niedziela, 19 listopada 2017 r.W niedzielę 19 listopada 2017 r. o godz. 9.30 w parafii pw. Najczystszego Serca Maryi, ul. Chłopickiego 2, Warszawa-Grochów zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar i poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz ich rodzin.
Przewodniczyć jej będzie Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. dr Marian Midura. Homilię wygłosi ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców. We Mszy św. wezmą udział Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Strażacy i Ratownicy Drogowi KM PSP. Wspólnie z duszpasterzami będą wspominać też Policjantów i Strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby ratując rannych w wypadkach.

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska oraz Proboszcz Parafii ks. kan. Krzysztof Ukleja zapraszają do udziału w tej uroczystości. Po Mszy św. będzie możliwość zaopatrzenia się w odblaski dla pieszych, kartki z modlitwą za ofiary wypadków drogowych oraz wsparcia zakupu ambulansu do Tanzanii.

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do pamięci o ofiarach tragicznych wypadków oraz do troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Co roku trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten to kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę odpowiedzialnej, bezpiecznej , roztropnej i ostrożnej jazdy.

Ks. Midura zwraca uwagę, że dzisiaj do tragicznych wypadków nie są wzywani kapłani, choć wcześniej było to powszechną praktyką. Apeluje więc o współpracę Policji, Straży Pożarnej i jej kapelanów.

Duszpasterstwo Kierowców uwrażliwia także na potrzebę wyrażania zgody na użycie organów do przeszczepów w wypadku śmierci. Takie wyrażenie zgody na piśmie jest aktem miłości wobec bliźniego.(zob.w: Evangelium vitae 86, KKK 2301) Podpisane deklaracje pomagają w wykorzystaniu narządów osób tragicznie zmarłych, aby uratować życie i zdrowie innym.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania i pamięci o ofiarach wypadków drogowych i ich rodzinach. W wielu krajach dzień ten obchodzony był już wcześniej. W Polsce pierwsze obchody odbyły się w 2006 roku pod przewodnictwem śp. Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego.

Do modlitwy za ofiary wypadków na drogach często zachęcał Papież Jan Paweł II oraz Benedykt XVI: JAN PAWEŁ II, 15.11.1998, Anioł Pański „Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

BENEDYKT XVI, 20.11.2005, Anioł Pański „Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby zmniejszyć liczbę ofiar”.

Akcję wspierają:

 

Akcja: „Ratujemy Życie - Misyjny Ambulans”
MIVA Polska i Caritas Polska organizuje w listopadzie akcję:
„Ratujemy Życie - Misyjny Ambulans”

 

 

Celem akcji jest:
• ukazywanie wielkiej wartości życia ludzkiego, które jest zagrożone przez choroby i brak odpowiedniej ochrony zdrowia, szczególnie w najbiedniejszych krajach świata;
• wspieranie zakupu ambulansów do ośrodków zdrowia i szpitali prowadzonych przez polskich misjonarzy;
• prezentowanie zaangażowania polskich misjonarzy w ochronę zdrowia i życia ludzkiego;
• ukazywanie zagrożeń dla życia ludzkiego z powodu wypadków drogowych i budzenie większej świadomości w tym zakresie;
• upamiętnienie zmarłych w wypadkach drogowych poprzez modlitwę, szczególnie podczas Mszy Św. i Wypominek za zmarłych;
• propagowanie używania elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów poprzez kampanię „Odblaski Życia”

 

Prosimy o wsparcie zakupu ambulansu misyjnego do Misyjnego Ośrodka Zdrowia w Kiabakari w Tanzanii


Pomoc prosimy przekazywać na konto Caritas Polska:
PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 - tytułem: Ambulans
więcej na stronie: www.caritas.pl
lub na stronie: www.miva.pl
MIVA Polska - konto: 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802
ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa 4, skr. poczt. 112
tytułem: Misyjny ambulans - ratujemy życie

Akcję wspiera:
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i Duszpasterstwo Krajowej Administracji Skarbowej