A A A

Uroczysta Msza święta za kierowców

 

- Uroczystą Mszę świętą za kierowców w dniu wielkiego odpustu w Gietrzwałdzie - 14 września 2014 r. odprawili kapelani Służb Mundurowych!
- Wszyscy modlili się prosząc o Boże błogosławieństwo i bezpieczne podróże dla wszystkich kierowców. Na zakończenie odbyło się błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów oraz Apel do Kierowców skierował nadinspektor Józef Gdański – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Organizatorami spotkania byli: ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców i ks. dr Zbigniew Czernik, Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

Naszą szczególną troską jest też wsparcie wszystkich Służb pracujących na naszych drogach: Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służb Drogowych, Służby Celnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, WORD i Ośrodków Nauki Jazdy.

Służby mundurowe pokazały piękną wspólnotę, bowiem w czasie tych uroczystości obok ołtarza polowego przy źródełku, które pobłogosławiła w czasie objawień Matka Boża - stanęły pojazdy:
- Policji - nowy radiowóz, który przyprowadzili Policjanci z Olsztynka na czele z Komendantem podkomisarzem Arkadiuszem Wróblem
- Służby Celnej z Funkcjonariuszami Celnymi: Mariuszem Hotowczyc i Dariuszem Stasiuk - Żandarmerii Wojskowej z Oddziału w Elblągu
- Straży Miejskiej z Olsztyna - Funkcjonariuszami: Anetą Grela i Grzegorzem Szczęsnowicz
- Straży Leśnej z Mrągowa - pani dyrektor RDLP Małgorzata Błyskun i Leśnicy z Mrągowa
- Straży Granicznej - ppłk SG Jarosław Węgrzynowski i Funkcjonariusze SG z nowej placówki Straży Granicznej w Olsztynie
- Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie - Inspektorzy: Mariusz Romanik i Rafał Pudelski
- Ochotnicza Straż Pożarna z Gietrzwałdu z dużym samochodem pożarniczym
- Celebransi:
Przewodniczył: - Ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców
Homilię wygłosił: - Ks. dr Zbigniew Czernik - Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Ks. Prałat Stanisław Jędrzejczyk - reprezentował kierowców Emerytów

- Goście specjalni:
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pani Małgorzata Błyskun i Straż Leśna z Mrągowa
- gen. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku z nowym radiowozem do poświęcenia
- ppłk. SG Jarosław Węgrzynowski i Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Olsztynie
- nadkomisarz Kazimierz Radziszewski Naczelnik z Izby Celnej w Olsztynie i Funkcjonariusze - Naczelnik Mariusz Romanik i Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie
- pan Grzegorz Szczęsnowicz i pani Aneta Grela - Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Olsztynie - Żandarmeria Wojskowa - Oddział w Elblągu
- Strażacy OSP z Gietrzwałdu