A A A

Uroczystości IX Tygodnia Św. Krzysztofa w Olsztynku

Dn. 27.07.08 w parafii bł. Anieli Salawy w Olsztynku misjonarze odprawili uroczystą Mszę świętą za kierowców - jako ich podziękowanie za pomoc dla MIVA Polska.
Mszy świętej przewodniczył ks. dr Marian Midura a homilię wygłosił wieloletni misjonarz w Ameryce Południowej ks. dr kan. Stanisław Gorgol.
We Mszy świętej wziął udział nasz Mistrz Kierownicy Krzysztof Hołowczyc.
Po Mszy świętej nasz Rajdowiec i Europoseł odsłonił nowy witraż w tej świątyni a ks. Marian dokonał poświęcenia tego witraża jako daru wdzięczności od kierowców, którzy składają podziękowania Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry. Sponsorami witraża byli m.in. Jacek Czachor z Rodziną, Krzysztof Hołowczyc z Rodziną, ks. Marian Midura i kierowcy z parafii z ks. Proboszczem kan. Sławomirem Piniahą na czele!
Po Mszy świętej poświęcono pojazdy zbierając fundusze na pomoc misjonarzom poprzez MIVA Polska. Parafia bł. Anieli z Olsztynka mimo ponoszonych trudów i kosztów związanych z budową nowej świątyni od wielu lat wspiera akcję MIVA Polska.