A A A

Uroczystości w Sanktuarium Bł. Karoliny

15.11.2009

Uroczystości w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie k. Tarnowa

 

Relacja z uroczystości. Akt Erekcyjny
Powitanie uczestników przez Kustosza Sanktuarium.
Modlitwa wiernych.
Podziękowanie Starosty Powiatu tarnowskiego
Dokumentacja fotograficzna.


ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH W SANKTUARIUM
BŁ. KAROLINY W ZABAWIE


Informacja w mediach:
TVN24 - Anioł Pański z Benedyktem XVI
RDN Małopolska
Eska Tarnów
Eska Tarnów
TVP Kraków - Kronika
TVP1 - Teleexpress
TVP1 - Wiadomości
TVP2 - Panorama


15. listopada w kościele w Zabawie rozpoczął się trzydniowy odpust w 95. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Karoliny.
W tym dniu główne uroczystości były związane z obchodami Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, który przypada w trzecią niedzielę listopada.
Niedzielne wydarzenie religijne w Sanktuarium bł. Karoliny stanowiło również integralną część oraz punkt kulminacyjny zorganizowanej w Warszawie konferencji pt. ” Ofiary wypadków drogowych- nasza wspólna odpowiedzialność” i zgromadziło szereg przedstawicieli kościelnych, państwowych, samorządowych a także członków stowarzyszeń i organizacji, poczty sztandarowe, m.in.: ochotniczych straży pożarnych, szkół gimnazjalnych.
Od godz. 10.30 ks. Marian Midura Krajowy Duszpasterz kierowców i pani Anna Wendołowska matka ofiary wypadku czytali wypominki – wspominali kilkaset osób z różnych stron Polski którzy zginęli na drogach. Będą oni włączeni do księgi pamięci w sanktuarium a każdego 18 dnia miesiąca podczas drogi krzyżowej będą się modlili pielgrzymi.
O godz. 11.00 rozpoczęła się msza św. w intencji ofiar wypadków drogowych oraz rodzin dotkniętych tą tragedią, rodzin dźwigających się z rozpaczy i bólu po stracie najbliższych osób. Mszę św. celebrował gen. dyw. Tadeusz Płoski Biskup Polowy WP. Wygłosił On również homilię, przypominając o dekalogu kierowcy.
Po nabożeństwie przedstawiciel rodziców z Białegostoku, którzy stracili dzieci- niedoszłych maturzystów- w wypadku autokarowym podczas pielgrzymki na Jasną Górę, dał wzruszające świadectwo niezachwianej wiary i wstawiennictwa bł. Karoliny ”odnalezionej” w zabawskim sanktuarium.
Podniosłą chwilą było odczytanie przez kustosza sanktuarium ks. Z. Szostaka aktu erekcyjnego pomnika Ofiar Wypadków Drogowych i Przemocy, następującej treści
Akt Erekcyjny budowy pomnika Ofiar Wypadków Drogowych i Przestępstw pt. Przejście.
Dnia 15 listopada Roku Pańskiego 2009 w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych za pontyfikatu Benedykta XVI, kiedy Prymasem Polski był Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp, Nuncjuszem Apostolskim był Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Biskupem Polowym gen dyw. ks. bp Tadeusz Płoski, Prezydentem Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, Premierem Rządu Donald Tusk, rządy diecezji tarnowskiej sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiktor Skworc, kustoszem Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny ks. Zbigniew Szostak, Krajowym Duszpasterzem Kierowców ks. Marian Midura
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski poświęcił, kamień węgielny pod budowę pomnika Ofiar Wypadków Drogowych i Przestępstw pt. Przejście według projektu artysty rzeźbiarza Jacka Kucaby.
Na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego wydarzenia niniejszy akt własnoręcznie podpisali:
ks. bp Polowy Wojska Polskiego gen. dywizji prof. Tadeusz Płoski
Artysta rzeźbiarz pan dr Jacek Kucaba,
ks. prof. Stanisław Sojka, Ogólnodiecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji
ks. dr Marian Midura Krajowy Duszpasterz Kierowców
Wiceminister Sprawiedliwości pan Piotra Kluz
Zastępca rzecznika Praw Obywatelskich pan Marek Zubik
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego pan Andrzej Wojciechowski
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pan dyrektor Jacek Zalewski
Prezes Stowarzyszenia Alter Ego i Przejście pan Janusz Popiel
Kustosz Sanktuarium błogosławionej Karoliny ks. Zbigniew Szostak
Zabawa 15.11.2009r.

Na placu przy rozpoczętej budowie pomnika, miała miejsce dalsza część uroczystości- poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik „Przejście” autorstwa dr Jacka Kucaby. Wzdłuż rowu opodal pomnika posadzono wierzby płaczące- symbol upamiętniający ofiary wypadków drogowych w latach od 1997 do 2008 roku, które wyznaczają aleję drzew dla refleksji i modlitewnej pamięci. Rok temu w czasie obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ks. Nuncjusz Apostolski abp J. Kowalski poświęcił plac pod budowę pomnika. Pomnik ten jest jednym z elementów tworzonego w Zabawie ośrodka pomocy wychodzenia z traumy powypadkowej.
Ukończenie budowy pomnika ma nastąpić w przyszłym roku. Warto tu nadmienić, że jest to pierwszy tego rodzaju obiekt w Europie i najprawdopodobniej w świecie.
Przytoczone fakty uzasadniają twierdzenie, że zdarzenie, które miało miejsce 15 listopada br. w zbawskim Sanktuarium bł. Karoliny, jest wyjątkowe. Nie chodzi tylko o budowę pomnika, ale także o rzeczywisty początek przedsięwzięcia na skalę historyczną, które będzie realizowane poprzez: ukojenie dusz- rehabilitacja po traumie powypadkowej i mądrą edukację - kampania społeczną na rzecz bezpieczeństwa drogowego.
Wiola Dzik

Powitanie Kustosza
W 1997 na prośbę międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych Ojciec św. Jan Paweł II ustanowił III niedzielę listopada dniem pamięci i modlitwy za ofiary wypadków drogowych a Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2005 r. specjalną rezolucją przyjęła Światowy Dzień Pamięci „jako właściwą formę uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin” oraz wezwała do jego poszanowania kraje członkowskie i międzynarodową społeczność.
W Polsce odpowiedzią na to wezwanie jest trzydniowa konferencja która rozpoczęła się w piątek sejmie wczoraj odbywała się w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie a kończy się w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, Modlitwą i wmurowaniem kamienia węgielnego pod pierwszy w Polsce i Europie pomnik ofiar wypadków drogowych i przestępstw, który prowadził będzie do ośrodka terapii dla tych którzy cierpią z powodu śmierci najbliższych.
Witam wszystkich którzy przybyli do Sanktuarium bł. Karoliny aby przez modlitwę i pamięć uszanować tych co zginęli na drogach oraz przez swoją obecność wyrazić solidarność z tymi którzy cierpią z tego powodu.
Witam bardzo serdecznie głównego celebransa dzisiejszej uroczystości Jego Ekscelencję ks. bpa polowego Wojska Polskiego gen dywizji prof. Tadeusza Płoskiego oraz księży wspólkoncelebransów:
ks. prof. Stanisława Sojkę, Ogólnodiecezjalnego Duszpasterza i Kapelana Policji.
ks. dr Mariana Midurę - Krajowego Duszpasterza Kierowców,
Rzecznika Prasowego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. płk dr Zbigniewa Kępe.
Asystenta Generalnego KSM ks. Zbigniewa Kucharskiego, oraz asystenta KSM z Warszawy którzy przybyli z delegacją po odbiór relikwii dla swojej diecezji.
Witam dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość:
Wiceministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej pana Piotra Kluza oraz prokuratorów i sędziów obecnych na uroczystości z prezesami Sądu Rejonowego i Okręgowego w Tarnowie na czele.
Witam zastępcę rzecznika Praw Obywatelskich pana prof. Marka Zubika
Witam przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana dyrektora Jacka Zalewskiego
Witam przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia pana Tadeusza Czapiewskiego - oraz wszystkich pracowników Służby Zdrowia przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Witam Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego pana Andrzeja Wojciechowskiego i przybyłych z nim gości.
Witam Prezesa Stowarzyszenia Alter Ego pana Janusza Popiela –gratulujemy 10 lecia istnienia stowarzyszenia oraz dziękujemy za wielkie zaangażowanie w promowanie idei powstania pomnika i centrum terapii po traumie w Zabawie.
Witam przedstawicieli Policji w osobach pana Marka Fidos dyr. Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie, oraz pana Zbigniewa Ostrowskiego komendanta miejskiego Policji w Tarnowie, Komendanta Powiatowego Policji w Bochni pana Mariusza Dymurę.
Witam przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z panem komendantem Tadeuszem Sitko na czele.
Witam przedstawicieli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z panem Janem Sakiem na czele.
Witam władze samorządowe województwa małopolskiego z panem Romanem Ciepielą na czele
Witam posłów ziemi tarnowskiej z panią Urszulą Augustyn i dziękuję za osobiste zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.
Witam starostów i burmistrzów obecnych na dzisiejszej uroczystości z wicestarostą panem Mirosławem Banachem na czele, dziękuję Mu za życzliwość i zaangażowanie powiatu w podjęcie tego dzieła na ziemi tarnowskiej.
Witam przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego a w szczególności pana Jana Kuliga wójta Łapanowa i pana Zbigniewa Kowalskiego wójta Radłowa.
Witam autora projektu pomnika Przejście artystę rzeźbiarza pana dra Jacka Kucabę i panów architektów z Krakowa którzy z nim współpracują, panią Elżbietę Langer projektantkę ośrodka terapii po traumie, pana Edwarda Solaka właściciela firmy budowlanej która rozpoczęła budowę pomnika.
Witam psychologów z Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie i poradni zdrowia Psychicznego w Bochni słowa powitania kieruję na ręce pani Barbary Drążkiewicz dziękuję za obecność i posługę każdego 18 dnia miesiąca przed drogą krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny.
Witam pana nadleśniczego Zbigniewa Matułę i panią Elżbietę Turcza którzy troszczą się o drzewa pamięci sadzone przy pomniku.
Witam orkiestrę Straży Pożarnej z Radłowa i zespół Grupa pod Gruszą
Witam komendantów i poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Radłów.
Witam poczty sztandarowe szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, KSM i Związku Harcerstwa Polskiego - hufca tarnowskiego.
Witam Stowarzyszenia wspierające osoby po wypadkach drogowych a wśród nich Europejskie Stowarzyszenie Pomocy poszkodowanym ze Starachowic oraz Pomocne Dłonie z Radomia.
Witam wszystkich sponsorów i darczyńców, którzy z zainteresowaniem nie tylko przyjęli tę ideę ale już wparli konkretnymi czynami w sposób szczególny witam i dziękuje za złożony dar i zaangażowanie się w to dzieło panu Zdzisławowi Dąbczyńskiego prezesowi firmy Wimed z Tuchowa, panu Zdzisławowi Gawinowi prezesowi kopalni Tar Krusz oraz panu Wacławowi Makarskiego prezesowi firmy Poldim z Tarnowa, firme Bruk Bet z Niecieczy oraz Starostwu powiatowemu z Tarnowa i kilku osobom prywatnym oraz uczestnikom drogi krzyżowej za ofiary na ten cel.
Witam przedstawicieli Mediów a szczególnie radia RDN Maopolska które bezpośrednio transmituje tą uroczystość.
Witam wszystkich którzy noszą w sercu cierpienie z powodu straty najbliższych i przybyli aby modlić się wraz z nami a zwłaszcza witam Rodziców maturzystów z Białegostoku którzy zginęli w katastrofie drogowej, dziękuję za waszą obecność która tak jak przed rokiem i dzisiaj potwierdza potrzebę budowy pomnika i centrum terapii.
Witam i dziękuję wszystkim za każdy dar serca i zaangażowanie w to dzieło.
Witam młodzież kandydatów do bierzmowania naszego dekanatu, wszystkich gości, oraz parafian i czcicieli bł. Karoliny zebranych na Eucharystii, która sprawowanej w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin i rozpoczyna odpust ku czci bł. Karoliny w 95 rocznicę jej męczeńskiej śmierci.

Modlitwa wiernych 15.11.2009
Jezus Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy,
Módlmy się za papieża Benedykta, biskupów i kapłanów, by niestrudzenie wskazywali światu sens jedynej i prawdziwej ofiary, przez którą przychodzi odpuszczenie grzechów.
Ciebie prosimy…

[Policjanci]
Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości.
Módlmy się za rządzących, podejmujących decyzje, wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na naszych drogach, niech ich zaangażowanie zawsze służy dobru człowieka.
Ciebie prosimy…

[Strażacy]
To Pan mój los zabezpiecza, (…) nic mną nie zachwieje.
Módlmy się za wszystkich ludzi spieszących z profesjonalną pomocą ofiarom wypadków drogowych, niech odwaga i trud owocują w życiu ich samych i ich rodzin.
Ciebie prosimy…

[Kierowcy]
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia
Módlmy się za wszystkich kierowców, niech codzienne, odpowiedzialne i trzeźwe zachowania na drogach podczas jazdy, będą dla nich okazją do dawania chrześcijańskiego świadectwa i własnego uświęcenia.
Ciebie prosimy…

[Motocykliści]
Ty mi ukażesz, (…) wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.
Módlmy się za motocyklistów i innych zmotoryzowanych, by rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i zawsze docierali do celu swej podróży.
Ciebie prosimy…

[Rowerzyści]
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy
Módlmy się za rowerzystów i pieszych, niech uczestnicząc w ruchy drogowym kierują się zawsze ewangelicznymi wartościami: braterskim współżyciem, życzliwością i pomocą.
Ciebie prosimy…

[Inni uczestnicy ruchu drogowego]
W kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy zakończyli swą drogę nagle: w wypadkach, katastrofach, nieszczęśliwych okolicznościach, niech zasiadający po prawicy Boga przyjmie ich do Swojego królestwa.
Ciebie prosimy…

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
Módlmy się za nas samych o roztropność i mądrość, byśmy na ziemskich drogach byli zawsze odpowiedzialnie czujni za siebie i za bliźnich, zdążających wspólnie do Ojczyzny niebieskiej.
Ciebie prosimy…

Ekscelencjo Księże Biskupie,
Szanowni Państwo

Powiat tarnowski popiera ideę budowy pomnika i centrum leczenia traumy powypadkowej.
To wspaniała idea, która ma pomóc ludziom nieradzącym sobie niejednokrotnie z samotnością, po stracie kogoś bliskiego, ważnego w ich życiu, z kim spędzali czas, dzielili się szczęściem, martwili kłopotami.

Tragedie dzieją się na drogach- także tych, którymi zarządza powiat tarnowski. Myślę, że poprawa infrastruktury, którą cały czas prowadzimy od 10 lat istnienia samorządu powiatowego, w pewien sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa, ale z drugiej strony przybywa wypadków, ludzi bezmyślnych, którzy stanowią zagrożenie dla siebie i innych. Te drogowe tragedie porażają nas i jestem przekonany, że nie można pozostać wobec nich obojętnym.

Ofiary na polskich drogach zaliczane są teraz do statystyk, ich zbiorowa ofiara nigdzie nie została upamiętniona!!
A przez ostatnie 10 lat w Polsce zginęło 57444 osoby – to straszna liczba!!!
Ale nie ogłoszono ogólnoświatowej ani krajowej kampanii na ten temat. Jeden przypadek śmiertelny na nową grypę, angażuje najważniejsze osoby w państwie przez blisko miesiąc!!!
A tylko wczoraj kilkanaście osób zginęło na drogach, i dzisiaj będzie podobnie.
To nie grypa a wypadek drogowy, jest dzisiaj największym zagrożeniem, dla nas i naszych bliskich.
Dlatego Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych powinien stać się ważnym momentem edukacyjnym dla nas wszystkich!!
Konferencja poświęcona temu problemowi kończy się tutaj w Zabawie, ale przez dwa dni w Warszawie najważniejsze instytucje rządowe i stowarzyszenia pracowały nad tym jak to zagrożenie zmniejszyć, co jeszcze należy zrobić, aby ocalić kilkaset osób.

Powstanie pomnika ofiar wypadków drogowych to dla ziemi tarnowskiej wielkie wyróżnienie. Dlatego chciałbym podziękować księdzu Zbigniewowi Szostakowi – kustoszowi tutejszego sanktuarium za jego działania, za ogromy trud jaki wkłada aby marzenia o centrum rehabilitacji po wypadkach, powstało właśnie tutaj- w Zabawie.

Dziękuję Państwu

Mirosław Banach
Wicestarosta Tarnowski


Galeria ks. płk Zbigniew Kępa i Łukasz Mączko