A A A

Wdzięczni Kierowcom - Apel Jasnogórski - 26 maja 2020

 

Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży a wkrótce Błogosławiony - Stefan Kardynał Wyszyński - wielki Twój - nasza Matko czciciel, ufając bezgranicznie w zwycięstwo Boga przez Maryję, tak mówił: „Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi” - dlatego Matko my Polacy jako Twój naród, - jednoczymy się w tej wieczornej modlitwie - proszącMatko o Twoją pomoc - o Twoje wstawiennictwo do Jezusa - Syna Bożego!Chcemy na nowo - otwartym sercem usłyszeć słowa Jezusa Zmartwychwstałego, który nam mówi: „Pokój wam!”. Chcemy zaufać na nowo Jezusowi, który przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych - przychodzi do naszych domów, do naszych szpitali i domów opieki - by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję.


- Stajemy tu pełni wdzięczności wobec wszystkich kierowców wykonujących pracę i podejmujących służbę w czasie epidemii. Są to kierowcy w transporcie publicznym i wszystkich służbach, szczególnie w transporcie medycznym, policji i w innych służbach mundurowych, w tym pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, których jestem kapelanem. Wypełniają oni z poświęceniem swoje obowiązki, aby zapewnić codzienne funkcjonowanie całego kraju i bezpieczeństwo wszystkich. Wdzięczność należy się tym, którzy jako kierowcy pracują w zaopatrzeniu i wszystkim tym, którzy z własnej inicjatywy inspirowani duchem miłosierdzia - dostarczają pomoc naszym czcigodnym seniorom, najsłabszym i potrzebującym, chorym i samotnym, pozostającym w izolacji i w kwarantannie. Bogu niech będą dzięki za ofiarną służbę i pomoc niesioną przez tych wszystkich kierowców. W ten sposób wypełnienie przykazania miłości staje się pięknym i szlachetnym aktem miłosierdzia, pochodzącego z serca, które jest wrażliwe na ludzką niedolę. Dziękujemy za wielką solidarność w niesieniu miłosierdzia wszystkim potrzebującym. - „Skala pomocy, której udzielamy dzisiaj w kraju, też poprzez Caritas Polska i Caritas diecezjalne - jest nieporównywalna z żadnym innym wydarzeniem w historii naszego kraju” - tak mówił ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.


- Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski! - Stajemy jak nasi Ojcowie do Jasnogórskiego Apelu itutaj przed Tobą w tej wieczornej godzinie Polaków, wyznajemy: jestem, pamiętam, czuwam. Te słowa zawsze i niezmiennie wyrażają wierność stojących przed Tobą pielgrzymów, Twoich dzieci.Kardynał Wyszyński tak mówił: „Z woli Chrystusa Maryja jest niejako do naszego rozporządzenia. Mamy prawo wołać do niej Matko! - W Kościele jest Matka, Matka Chrystusa i Matka Kościoła, to znaczy Matka nas wszystkich. Oto tajemnica naszej rodzinności…”.


- Królowo Polski - Matko i Opiekunko trudnej polskiej historii!
Papież Polak Jan Paweł II tak mówił tutaj na Jasnogórskim Szczycie: „Maryja jest nam dana w swym Jasnogórskim Obrazie przede wszystkim na czasy trudne. Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności Narodu: - Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. - Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć”. - Wiemy z naszej historii, że zawsze w obronie naszych Rodzin, naszej Ojczyzny jako pierwsze w progach naszych domów stawały i stają polskie Matki! - Kiedyś, gdy pragnęliśmy prawdziwej wolności, tak i dziś niech serdeczny głos naszych Matek będzie wysłuchany, abyśmy słuchając naszej Matki i Królowej tutaj na Jasnej Górze, zawsze wracali na Chrystusową drogę, na drogę wiary, życia według Jego Przykazań!


- Pani Jasnogórska!

Zawierzamy Ci dzisiaj wszystkie Matki - wypraszaj dla nich siłę ducha i zdrowie ciała. Niech codziennym Różańcem bronią naszych Rodzin, niech wspomagają młodzież i dzieci. A my z całego serca dziękujemy Tobie Maryjo, że jesteś nam Matką i dziękujemy za wszystkie nasze Matki. Przyjmij, Jasnogórskiej Matko nasze zawierzenie i modlitwę, pomóż nam być świadkami Twojej Miłości na każdej drodze naszego życia.