A A A

XII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

18-25 lipca 2011 razem z MIVA Polska

Już po raz 12. MIVA Polska ogłasza Tydzień św. Krzysztofa, związany ze wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, obchodzonym 25 lipca. Hasłem tegorocznego Tygodnia jest: Niesiemy Chrystusa.  W ramach tych obchodów jest prowadzona Akcja św. Krzysztof, która jest apelem do kierowców, transportowców, podróżujących, przyjaciół misji i MIVA Polska oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby zlożyć Bogu podziękowanie za opiekę w podróżach, za pomoc i wstawiennictwo św. Krzysztofa i w myśl hasła 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy przekazać swój dar na środki transportu dla misjonarzy.

Główne obchody Tygodnia św. Krzysztofa z udziałem MIVA Polska, będą miały miejsce w niedzielę 24 lipca b.r. w Warszawie, w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Ostrobramskiej 72. Początek Mszą św. o godz. 12.


Postać Św. Krzysztofa łączy dwa wymiary: wymiar misyjny i wymiar bezpieczeństwa na drogach.
Imię ‘Krzysztof’ oznacza Niosący Chrystusa. Każdy misjonarz jest posłany przez Kościół, aby nieść innym Chrystusa i światło Jego nauki. To wielkie zadanie realizowane jest nie tylko poprzez nauczanie, ale także poprzez przykład życia i wieloraką działalność dobroczynną. W tym wielką pomocą są środki transportu. Dzięki nim możliwe jest docieranie do ludzi nawet w bardzo trudnodostępnych miejscach po trudnych drogach.
Wpatrując się w postać św. Krzysztofa, kroczącego przez rwący potok, modlimy się za wszystkich kierowców i użytkowników dróg o bezpieczne podróże. Oni także mają nieść dobro innym używając pojazdów w sposób bezpieczny, mądry i odpowiedzialny. Niosą tez Chrystusa biorąc udział w Akcji św. Krzysztof.
Obchody św. Krzysztofa to także okazja, aby przeprowadzić sobie rachunek sumienia kierowcy i użytkownika drogi. Wiele jest bowiem grzechów popełnianych przez kierowców. Pomocą mogą posłużyć tu dekalog kierowcy proponowany przez MIVA Polska. To zasady etyki kierowcy chrześcijanina w formie 10 przykazań dla Kierowców.

Przykazania dla kierowców MIVA Polska:
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam.
Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1.    Nie będziesz egoistą na drodze.
2.    Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3.    Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę –

umiej też podziękować.
4.    Szanuj pieszych.
5.    Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6.    Zapnij pasy -  będziesz bezpieczny.
7.    Nie bądź brawurowy w prędkości.
8.    Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9.    Pomagaj potrzebującym na drodze.
10.    Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży.
Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże prowadź!
Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa w kościołach i parafiach w Polsce błogosławi się kierowców i ich pojazdy. Wtedy też kierowany jest apel MIVA o rozważną, kulturalną, bezpieczną i trzeźwą jazdę i zachęca się wiernych oraz ludzi dobrej woli do udziału w Akcji św. Krzysztof.: podziękuj Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 grosz za 1 km bez wypadku na środki  transportu dla misjonarzy.


Dzięki zebranym środkom z Akcji Św. Krzysztof w 2010 roku MIVA Polska zrealizowała 46 projektów i przekazała pomoc na zakup następujących pojazdów służącym polskim misjonarzom:
35 samochodów (19 – Afryka, 11 – Ameryka Płd., 5 – Azja),
2 ambulanse (Rwanda),

1 bus (Kirgistan),       
8 motocykli (2 – Ameryka Płd. 6 – Afryka),
24 rowery dla katechistów (Togo i Tanzania).
Z pomocy MIVA Polska skorzystało – 15 misjonarzy Fidei Donum (księża diecezjalni), 18 misjonarzy zakonnych, 11 sióstr zakonnych, 2 misjonarki świeckie.
Na te pojazdy MIVA Polska przekazała łączną sumę 236 500 Euro. Wartość tych pojazdów, z uwzględnieniem wsparcia od innych misyjnych organizacji i instytucji, to ok. 710 tys. Euro. 

Na pomoc z tegorocznej Akcji św. Krzysztof 2011 czeka ponad 40 polskich misjonarzy. Do MIVA Polska zwrócili się m.in. misjonarze z Zambii, Ugandy, Kamerunu, Madagaskaru, RPA, Ekwadoru, Peru, Brazylii, Argentyny, Peru, Boliwii, Chile i Papui NG.

Na misjach pracuje ponad 2100 polskich misjonarzy i misjonarek w 94 krajach świata. W swojej pracy potrzebują bardzo ważnego narzędzia jakim jest środek transportu: samochód, motocykl, łódź, barka, motorówka, rower a nawet zwierzę pociągowe, dzięki którym mogą docierać do ludzi i pomagać im. Większość misjonarzy pracuje w krajach misyjnych należących do tzw. Trzeciego Świata. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc, którą organizuje MIVA.

Indywidualni dobroczyńcy mogą przekazywać swój dar wpłacając również na konto MIVA Polska. Ci, którzy zdecydują się wpłacać regularnie przynajmniej raz w roku zostają Przyjaciółmi MIVA Polska i otrzymują Honorową Kartę Przyjaciela MIVA Polska. Każdy dobroczyńca i Przyjaciel MIVA Polska jest otoczony modlitwą polskich misjonarzy szczególnie w każdą I-szą sobotę miesiąca.
Wszystkie pojazdy misyjne zakupione z pomocą MIVA noszą jej emblemat jako znak obecności polskich darczyńców  i Przyjaciół MIVA  na misyjnych drogach.

Kontakt:
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy
Ul. Byszewska 1, skr. poczt.112
03-729 Warszawa 4
Tel: +48 22 678 59 83; fax: +48 22 743 95 27
mivapolska@misje.pl
www.miva.pl 

Konto:
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji
PeKaO S.A. I O/Warszawa 69124010371111000006916802
tytułem: MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzyPomóż i Ty polskim misjonarzom docierać do najbardziej potrzebujących – swoim darem podziękuj Panu Bogu i patronowi kierowców, św. Krzysztofowi, za bezpiecznie przejechane kilometry!
„Bóg Zapłać" za złożony dar! Św. Krzysztofie, módl się za nami! Boże, prowadź!

ks. Jerzy Kraśnicki

dyrektor MIVA Polska, wieloletni misjonarz w RPAMIVA – Mission Vehicle Association (stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu)
Idea MIVA pochodzi od o. Pawła Schulte OMI, który założył ją w Niemczech w 1927 roku. W 1949 roku zaczęła istnieć MIVA Austria z siedzibą w Stadl–Paura koło Linz’a. MIVA istnieje także w wielu innych krajach m.in. w Szwajcarii, Słowenii, Holandii, Anglii, Korei. MIVA Polska powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Działa jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jej celem jest pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. Wspiera także działania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach.