A A A

XVII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców

- 30 kwietnia 2023

- IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza

 

- Drodzy Siostry i Bracia!
Każdego niemal dnia słyszymy o tym, jak wielu ludzi ginie w wypadkach na naszych drogach. Ludzie wierzący nie powinni być obojętni na ten wielki narodowy problem. Aby to zmienić, zwracamy się do kierowców, pieszych, rowerzystów i wszystkich użytkowników drogi z apelem o jeszcze większą ostrożność i szacunek wobec zasad bezpieczeństwa na drodze oraz zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

- Niedziela 30 kwietnia 2023 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach. Modlitwy zanoszone będą za wszystkich kierowców w parafiach - hasło tej modlitwy: „Pokój w sercu i na wszystkich drogach”.

- Główne uroczystości:
Niedziela 30.04.2023 r. w parafii Męczenników Podlaskich - Błogosławionego Wincentego i Towarzyszy w Gałajnach (Archidiecezja Warmińska) o godz.: 12.00.
Mszę św. za kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego odprawi:
Ks. dr Piotr Jan Kaczmarczyk.

 


 

Modlitwa wiernych:

Ksiądz:
- Wpatrując się we wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza, z ufną wiarą przedstawmy Bogu Ojcu potrzeby i intencje Kościoła, świata i wszystkich zgromadzonych:

1. Ojcze, prosimy Cię, za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ofiarnie służyli Twojemu ludowi. Ciebie prosimy…
2. Ojcze, prosimy Cię, o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby Dobra Nowina głoszona była zawsze i wszędzie. Ciebie prosimy…
3. Ojcze, prosimy Cię, o pokój dla całego świata, aby zamiast sporów i nienawiści zapanowała prawdziwa zgoda między wszystkimi ludźmi. Ciebie prosimy…
4. Ojcze, prosimy Cię, za kierowców i uczestników ruchu drogowego, aby odnawiali się na duchu i potrafili troszczyć się o bezpieczne poruszanie się wszystkich po drogach. Ciebie prosimy…
5. Ojcze, prosimy Cię, za cierpiących z powodu wypadków drogowych, aby dzięki Twemu Miłosierdziu żywi znaleźli uleczenie ich ran, a zmarli radość wieczną w Niebie. Ciebie prosimy…
6. Ojcze, udziel nam tu obecnym pokoju serca, abyśmy każdego dnia odważnie głosili Twoją Ewangelię. Ciebie prosimy…

Ksiądz:
- Miłosierny Boże, Ty dałeś nam swego Syna, aby stał się źródłem nowego życia dla wszystkich, którzy słuchają Jego głosu. Wysłuchaj nasze prośby, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli dojść do wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 


 

Zawierzenie Kierowców:

Boże nasz Ojcze!
Zawierzamy kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na trasach swojego podróżowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali. Prosimy za tych, którzy służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby medyczne, policjantów, strażaków i drogowców - Prosimy o szczególną opiekę dla kierowców służb mundurowych w naszym kraju, aby niosąc pomoc oraz chroniąc innych byli bezpieczni i cieszyli się uznaniem oraz wsparciem w naszej Ojczyźnie.
Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy na drogach spowodowali cierpienia i śmierć.

Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo świętego Krzysztofa oraz Wszystkich Świętych i Męczenników Kościoła ‐ nasze zawierzenie i modlitwę. Pomóż nam być świadkami Twojej Miłości. Pozwól nam cieszyć się pokojem w sercu i na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.