A A A

Z modlitwą bezpieczniej na drodze

Intencje MIVA Polska i Duszpasterstwa Kierowców 2011


Mimo nieustannych apeli o bezpieczeństwo na drogach, wciąż tak wielu ludzi traci życie w wypadkach drogowych, wciąż tak wielu pozostaje rannych, wciąż tak wielu nietrzeźwych Kierowców. Chociaż statystyki coroczne dają pewne powody do umiarkowanego optymizmu to jednak pozostaje wiele wątpliwości co do skuteczności wielu przedsięwzięć.

 

Największym grzechem w tym momencie byłoby jednak ulec zniechęceniu i zaniedbać dalszych działań w tym zakresie. Człowiek wierzący obok działania stawia modlitwę. Chrystus przypomina w Ewangelii, aby szukać pomocy w modlitwie oraz zachęca do ufności i wiary w jej skuteczność: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam.”
Św. Benedykt, Patron Europy wcielając w życie zasady Ewangelii uczył: Ora et labora - módl się i pracuj. W praktyce oznacza to, że modlitwa ma towarzyszyć naszej pracy i działaniu. Także w sferze bezpieczeństwa na naszych drogach, gdzie chodzi o życie i zdrowie korzystających z dróg, konieczne staje się wsparcie modlitewne, aby chronić życie człowieka, które jest wielkim darem Bożym.

 

Dlatego też za wstawiennictwem św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i Podróżujących oraz Matki Bożej Królowej Polski polecamy w roku 2011 modlitwie wspólnotowej i indywidualnej nie tylko intencje  wszystkich Kierowców, Przyjaciół i Dobroczyńców MIVA Polska i polskich misjonarzy, ale także bardzo ważne intencje z zakresu bezpieczeństwa na drogach w naszej Ojczyźnie. Do modlitwy w tych intencjach dołączają również misjonarze polscy na całym świecie,  szczególnie w pierwsze soboty miesiąca.

 

Styczeń:

O większą  świadomość potrzeby troski o bezpieczeństwo na drogach przez wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli

 

Luty:

Za wszystkie służby pracujące na drogach, policjantów, służby ratownictwa drogowego, instytucje, organizacje troszczące się o bezpieczeństwo na drogach, aby ich inicjatywy, wysiłki były owocne a praca była doceniana i szanowana

 

Marzec:

O trzeźwość dla wszystkich kierujących pojazdami, aby nigdy nie podejmowali ryzyka prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

 

Kwiecień:

Aby w naszej Ojczyźnie skuteczniej i sprawniej mogła rozwijać  się bezpieczna siec dróg

 

Maj:

Aby młodzi kierowcy jeździli ostrożniej i nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa drogowego

 

Czerwiec:

Aby przygotowując się do wakacyjnych wyjazdów kierowcy zatroszczyli się o sprawność i bezpieczeństwo swoich pojazdów

 

Lipiec:

Aby dzięki wdzięczności kierowców za bezpiecznie przebyte podróże, polscy misjonarze z pomocą środków transportu mogli docierać z Dobrą Nowiną do ludzi na krańcach świata

 

Sierpień:

O bezpieczne powroty z urlopów i wakacji

 

Wrzesień:

Aby dobry przykład rodziców, wychowawców pomagał dzieciom i młodzieży uczyć się zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

 

Październik:

Za pieszych i wszystkich innych niechronionych użytkowników dróg, aby mogli się zawsze poruszać bezpiecznie po drogach, a ich obecność na drodze nie spotykała się z lekceważeniem  kierowców

 

Listopad:

Za wszystkich, którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych, aby dostąpili łaski wiecznego zbawienia oraz za wszystkich cierpiących z powodu wypadków drogowych, aby dzięki pomocy i życzliwości innych mogli iść przez życie

 

Grudzień:

Aby dni Adwentu i Bożego Narodzenia pomnażały wzajemną życzliwość na drogach i pomagały przezwyciężać różnorakie trudności i problemy w trakcie podróży

Przygotował

ks. Jerzy Kraśnicki, MIVA Polska