A A A

Zakończenie 18. Tygodnia Św. Krzysztofa w Waplewie

 

W parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Waplewie w dn. 30 lipca br. odbyło się uroczyste zakończenie 18 Tygodnia św. Krzysztofa. Mszę św. za polskich kierowców sprawował ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców i Kapelan Krajowej Administracji Skarbowej, okolicznościową homilię wygłosił ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska.

W uroczystościach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej Anna i Maciej Straub wraz z Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie mł. insp. Dariuszem Postkiem. Policję reprezentował mł. insp. Jan Markowski, Zastępca Komendanta KW Policji Olsztynie, byli także obecni mł. insp. Robert Zalewski, Naczelnik WRD KWP w Olsztynie oraz Komendant Posterunku w Olsztynku podkom. Janusz Wirchanowicz.

Mistrz Kierownicy Krzysztof Hołowczyc skierował apel do kierowców i potem uczynił to też mł. insp. Jan Markowski. Następnie został podpisany Akt Ustanowienia Kapliczki ze św. Krzysztofem patronem kierowców - akt ten umieszczono pod kapliczką, następnie poświęcono Kapliczkę i pojazdy wszystkich zgromadzonych! Wyróżnienia w postaci „Złotej Kierownicy św. Krzysztofa otrzymali WRD KW Policji w Olsztynie i PFSSK - Federacja Szkół Kierowców.